خودروسازان طبق قانون،   به هیچ عنوان حق ندارند خریدار را  مجبور  به خرید محصول غیر از آنچه که ثبت‌نام کرده، بکنند و بایستی حتما طبق قرارداد عمل شود؛ آنچه که خودِ خودروسازان نیز اعلام می‌کنند، همین است که آن‌ها به مشتریان  توصیه می‌کنند  خودرویی را جای خودروی انتخابی خود خریداری کنند  اما هیچ اجباری در کار نیست و مشتری می‌تواند، نپذیرد.  چنانچه خودروسازی مشتری را مجبور به پذیرفتن این پیشنهاد کند، موضوع را مطالبه و پیگیری خواهیم کرد.

اکنون مسئله اجبار به دریافت خودروهای جایگزین دیگر مطرح نمی‌شود. تعداد زیادی از مشتریان خود درخواست خود را به گونه‌ای اعلام می‌کنند که مایل به پذیرش طرح تبدیل ارائه شده توسط سازندگان خودروها برای جایگزینی خودروی خود هستند. اما این طرح تبدیل باید به گونه‌ای باشد که قیمت خودروی جایگزین در محدوده قیمت خودروهای انتخابی اول در سامانه باشد و اختلاف قیمت تا چند صد میلیون تومان نداشته باشد. اطلاعات حاکی از آن است که سازندگان خودرو نیز تصریح کرده‌اند که در این زمینه همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت.